Rebelie

Hlásím se k celosvětovému nenásilnému hnutí Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion, XR), jehož cílem je urychlit nalezení a provedení systémových řešení klimatické krize, prostřednictvím osvěty a akcí občanské neposlušnosti.

Klimatická krize, tedy prudké globální oteplování v důsledku zvyšování množství skleníkových plynů, především ze spalování fosilních paliv, je zásadní problém, o kterém česká média nedostatečně informují a který vlády nejsou schopny dostatečně rychle řešit. Musí k tomu dostat mandát od nás, občanů. O problému víme desítky let, ale nechali jsme jej dojít do fáze, kdy je nutné bezodkladné a bohužel i radikální řešení.

Bez změny našeho chování – spotřeby, plýtvání, produkce odpadů, využívání přírodních zdrojů apod. – nám hrozí kolaps ekosystémů a sociálních systémů, na kterých je naše civilizace životně závislá.

Potřebujeme prosadit ukončení spalování uhlí, podporu obnovitelných zdrojů energie, čistější dopravu, šetrnější zemědělství a další opatření, bez kterých se situace bude neúnosně zhoršovat a hrozí, že se vymkne lidské kontrole.

Reportáž pořadu ČT Nedej se: Rebelové proti vyhynutí (8 min.).

Více se můžete dozvědět osobně, zejména na přednášce „Míříme k vyhynutí a co se s tím dá dělat“, kterou já a další „rebelové“ pořádáme po celé republice. Těšíme se na vás!

Facebook XR | Instagram XR | Twitter XR